شمارش معکوس برای عرضه «تامین سرمایه امین»

سلمان خادم‌المله عرضه سهام شرکت تامین سرمایه امین را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های پیش روی شرکت دانست و گفت: براساس ابلاغیه بورس اوراق بهادار تهران شرکت تامین سرمایه امین، در تاریخ ششم اردیبهشت ماه سال ۹۹ در فهرست شرکت‌های بورس اوراق بهادار پذیرش شده است. وی در ادامه به زمان تقریبی بورسی شدن تامین سرمایه امین اشاره کرد و گفت: پس از انجام کلیه شروط تعیین‌شده از جمله افزایش سرمایه شرکت، انتظار می‌رود سهام شرکت در خردادماه عرضه شود.

سلمان خادم‌المله در ادامه درخصوص برنامه افزایش سرمایه شرکت توضیح داد: قرار است افزایش سرمایه تامین سرمایه امین در دو مرحله صورت گیرد. در مرحله نخست سرمایه شرکت از مبلغ ۳۵۰ میلیارد تومان کنونی به ۷۰۰ میلیارد تومان (معادل ۱۰۰درصد) افزایش خواهد یافت. وی در ادامه با اشاره به این مطلب که در مرحله دوم نیز سرمایه شرکت به ۸۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید، گفت: افزایش سرمایه‌های مزبور از محل مطالبات سهامداران صورت خواهد گرفت.

مدیرعامل تامین سرمایه امین در ادامه با‌اشاره به برنامه شرکت به منظور فعالیت بیشتر و تخصصی درخصوص تامین مالی حوزه انرژی نیز گفت: حوزه انرژی مشتمل برحوزه‌های نفت، گاز، پتروشیمی-پالایشی و نیروگاهی با توجه به منابع خدادادی در کشور از جمله مهم‌ترین حوزه‌های موثر بر توسعه اقتصادی کشور محسوب می‌شود. بنابراین تامین منابع مالی در این حوزه از مهم‌ترین رسالت‌ها بازار سرمایه در کلان و شرکت تامین سرمایه به‌عنوان واسط وجوه است.

وی ادامه داد: بنابراین شرکت تامین سرمایه امین به‌عنوان یک هدف استراتژیک نسبت به افزایش شناخت و گردآوری داده‌های این صنایع و همچنین برنامه‌ریزی برای ارائه خدمات مالی به این حوزه اقدام کرده است. خادم المله در ادامه با اشاره به نیازهای گسترده موجود در تامین مالی صنعت انرژی و نیز منابع طبیعی و خدادادی موجود در کشور در این حوزه گفت: از سوی دیگر با توجه به ساختار سهامداری تامین سرمایه امین، تمرکز این شرکت بر صنعت انرژی، نفت گاز و پتروشیمی شامل بالادست، میان‌دست و پایین‌دست قرار گرفته است. به گفته خادم المله، در بازار سرمایه تحلیل نسبت به شرکت‌ها وجود دارد؛ اما در تحلیل و ارائه طریق و تامین مالی که برای سرمایه‌گذار نهادی مناسب باشد و بتواند جریان عمده سرمایه را به سمت این صنعت سوق دهد، احساس کمبود می‌شود.

وی در ادامه یکی از اهداف اصلی در تامین سرمایه امین را گردآوری و تهیه اطلاعات بیشتر از صنعت مزبور عنوان کرد و افزود: تلاش می‌کنیم که بتوانیم از اطلاعات و دیتای به‌دست‌آمده به آحاد اشخاص سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر درخصوص حرکت به سمت تحلیل بهتر و مناسب‌تر کمک کنیم.  خادم المله در ادامه به دو پیامد مثبت این امر اشاره کرد و گفت: به این ترتیب با دستیابی به چنین هدف مهمی، از یکسو فعالان بازار قادر خواهند بود به سمت صنعت مناسب و سرمایه‌گذاری در بخش مطلوب حرکت کنند. پیامد مثبت دیگر این امر نیز نیز یافتن سرمایه‌گذار مناسب برای شرکت‌های سرمایه‌پذیر است. مدیرعامل تامین سرمایه امین خاطرنشان کرد: همچنین این امر سبب خواهد شد تا ساختار مالی شرکت‌ها را برای ابزارهای تامین مالی مناسب از بازار سرمایه آماده کنیم.