تامین سرمایه امین، شستا را بورسی کرد

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی پس از طی یکسال آماده سازی و اصلاح ساختار مالی و سبد سرمایه گذاری ها و نیز فراهم نمودن کلیه الزامات سازمان محترم بورس و اوراق بهادار، با مشاور عرضه شرکت تأمین سرمایه امین در بورس تهران عرضه گردید.

در این راستا از اردیبهشت ماه سال ۹۸ بیش از ده هزار نفر ساعت کار بر روی آماده سازی مستندات، برگزاری جلسات هماهنگی و هیئت های پذیرش، تهیه امیدنامه جامع و برنامه کسب و کار و … صرف شده است.

عرضه سهام شستا تاکنون عناوینی چون عرضه بزرگترین هلدینگ چند رشته ای کشور، بزرگترین عرضه اولیه تاریخ بورس و بیشترین تعداد مشارکت کنندگان در عرضه اولیه را به خود اختصاص داده است.