مزایای افزایش سرمایه شرکت تامین سرمایه امین

 

 

با عنایت به طرح سوالات پرتکرار شما سهامداران محترم در خصوص مزایای افزایش سرمایه و هم‌چنین در راستای رسالت صیانت از حقوق ذینفعان گرامی، محتوای فوق توسط مرکز ارتباط با مشتریان امین تهیه شده است.
معاونت مالی و توسعه سازمانی شرکت تامین سرمایه امین