کسب رتبه اول بیشترین تامین مالی در صنعت بانکداری سرمایه‌گذاری توسط تامین سرمایه امین

تامین سرمایه امین به عنوان اولین تامین سرمایه ایران در سال 1399 با تمامی فراز و نشیب‌های اقتصادی موجود، موفق به انتشار 110 هزار میلیارد ریال اوراق بدهی برای شرکت‌ها و شهرداری‌ها جهت تامین مالی بنگاه‌های مختلف اقتصادی در صنایع گوناگون شده است.  این مهم کسب رتبه اول بیشترین تامین مالی در صنعت بانکداری سرمایه‌گذاری را برای امین رقم زده است.

یادآور می‌شود که امین در سال 99 بزرگترین تامین مالی اوراق شرکتی را با حجم 30 هزار میلیارد ریال برای شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به انجام رسانده است.