تامین مالی ۱۰،۰۰۰ میلیاردی تامین سرمایه امین برای شرکت ملی نفت ایران

تامین سرمایه امین این بار برای شرکت ملی نفت ایران با انتشار اوراق صکوک منفعت به مبلغ 10،000 میلیارد ریال به میدان آمد .

به گزارش روابط عمومی تامین سرمایه امین متعهد پذیره‌­نویسی و بازارگردان این اوراق تامین سرمایه امین است و با ضمانت شرکت سرمایه‌گذاری اهداف منتشر شده است که با نرخ سود علی‌­الحساب 18.5 درصد در مقاطع زمانی شش ماهه به دارندگان اوراق پرداخت می­‌شود.

لازم به ذکر است تامین سرمایه امین طی سال 1399 تامین مالی 10 شرکت از طریق انتشار انواع اوراق بدهی به مبلغ بیش 95،000 میلیارد ریال را انجام داده است که بیش از 88،000 میلیارد از آن تحت بازارگردانی مستقیم این شرکت قرار دارد.