تصمیم جدید بانک مرکزی، ایجاد افق جدید در فراروی صندوق‌های سرمایه‌گذاری

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در جلسه روز دوشنبه مورخ 99/08/26 شورای عالی بورس، نظر بانک مرکزی در خصوص تقویت بازار سرمایه و ارتقاء نقش بانک‌ها را به شرح ذیل اعلام کرد:

– افزایش سقف صندوق‌های با درآمد ثابتی که بانک‌ها مدیریت آن صندوق را به عهده دارند، تا مبلغ 30.000 میلیارد تومان بلامانع است.
– تاسیس صندوق‌های جدید سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت توسط بانک‌ها بلامانع است.
– تمهیدات لازم برای افزایش سرمایه شرکت‌های تامین سرمایه متعلق به بانک‌ها برقرار خواهد شد.
– پیرو نرخ سیاستی اعلام شده، ضمن پایبندی بانک مرکزی نسبت به این نرخ، بانک‌ها نیز توافق کرده‌اند نرخ سود بانکی را حداکثر 20 درصد تعیین و عملیاتی کنند.

این تصمیم می‌تواند افق جدیدی را فراروی صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعال در شبکه بانکی کشور بر جای گذارد.
اعتماد عمومی مردم به شبکه بانکی از یک سو و افزایش نرخ بهره بانکی نیز از سوی دیگر می‌تواند به سرعت به تکمیل شدن سقف 30 هزار میلیارد تومانی مزبور گردد.
بدیهی است سرمایه‌گذاری بخشی از منابع جذب شده در بازار سرمایه می‌تواند چشم انداز مثبتی را فراروی سرمایه‌گذاران کنونی این بازار قرار دهد و از سوی دیگر کمک شایانی نیز به رونق بازار اوراق بدهی ویژه اوراق دولتی نماید.