انتشـار اوراق ۵.۰۰۰ میلیارد ریالی توسط تامیـن سـرمایه امیـن برای شـرکت سـرمایه‌گذاری و توسعه کیش

✅در آستانه برگزاری نمایشگاه بورس،بانک و بیمه، انتشار اوراق ۵.۰۰۰ میلیارد ریالی توسط تامین سـرمایه امین برای شـرکت سـرمایه‌گذاری و توسعه کیش صورت گرفت.
✅تامین سـرمایه امین این بار با انتشـار اوراق مـرابحه شـرکت سـرمایه‌گذاری و توسعه کیش در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ به میدان آمد.
✅به گزارش روابط عمومی تامین سـرمایه امین، حجم انتشـار کل این اوراق ۵.۰۰۰ میلیارد ریال است که این شـرکت نقش مشـاور عرضه، متعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی این اوراق را برعهده دارد و ضـمانت آن نیز برعهده بانک ملت می‌باشد.
✅لازم به ذکر است طول عمر این اوراق ۴ ساله می‌باشد و سود دوره‌ای آن با نرخ سود سالانه ۱۸ درصد در مقاطع زمانی سه‌ماهه به دارندگان اوراق پرداخت می‌شود.