💫تامین مالی در آخرین روز سال ۱۴۰۰💫

✅پذیره‌نویسی اوراق سلف موازی استاندارد برق شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران با نماد “سنیرو۰۲۱” به مبلغ ۲.۳۰۰ میلیارد ریال در آخرین روز کاری سال ۱۴۰۰ توسط تامین سرمایه امین انجام شد.