سهم “امین” دارای بازارگردان اختصاصی شد

 

سهم “امین” دارای بازارگردان اختصاصی شد
“صندوق بازارگردانی امین” با بازارگردانی “سهام تامین سرمایه امین” فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.
حداقل معاملات روزانه بازارگردان در سهام امین ۳.۱۰۰.۰۰۰ سهم تعیین گردید.
از مزایای بازارگردانی اختصاصی می‌توان به نکات ذیل اشاره کرد:
حفظ ثبات
به حداقل رساندن نوسانات شدید قیمتی
ایجاد عرضه و تقاضا
افزایش نقدشوندگی

 

تصمیم جدید بانک مرکزی، ایجاد افق جدید در فراروی صندوق‌های سرمایه‌گذاری

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در جلسه روز دوشنبه مورخ 99/08/26 شورای عالی بورس، نظر بانک مرکزی در خصوص تقویت بازار سرمایه و ارتقاء نقش بانک‌ها را به شرح ذیل اعلام کرد:

ادامه خواندن تصمیم جدید بانک مرکزی، ایجاد افق جدید در فراروی صندوق‌های سرمایه‌گذاری